SRC

Skaala-autoissa Korin muodot ja joskus myös väritys vastaa jonkin verran todellista LeMans -tyyppistä autoa. Kilpa-autoilu on AKK:n siipien suojassa ja säännöt ovat AKK:n sivuilla www.autourheilu.fi/saannot

Skaalaradalla tarkoitetaan tasaista rataa, jossa ei ole kallistettuja kurveja. Skaala-autoilla ajetaan kisoja myös ns. King-tyyppisillä radoilla kuten Kotkassa, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Lappeenrannan rata on tosin hieman modifioitu skaalaradaksi

 

Skaalaluokat jaetaan seuraavasti 

F1-32: Pikkuformulaksikin nimettu luokka on rakenteellisesti avoin, mutta korit ovat sääntöjen mukaiset ja värityksellä on seurattyava todellisen auton väritystä. Luokkassa ei ole ikärajoituksia.

ES-32: Pikkusportti, rakenteellisesti avoin luokka. Koriksi on määrätty LeMans-tyyppine kori.

EM-42: Tämä on alle 13-vuotiaiden luokka jossa auto on hyvin tarkasti määrätty kilpailusäännöissä. Ajoittelijoiden kilpaluokka.

EJ-24: Luokka 13-16 -vuotiaille. Säännöissä on määrätty auton moottori hyvin tarkasti ja sallitut korit (LeMans-tyyppiset korit). Runko on vapaa.

ES-24: Kuninkuusluokka jossa auto saa olla teknisesti vapaa. Ainoastaan kori on säännöissä määrätty (vuonna-12 sallituu kori on Audi LMP). Kilpaluokka yli 16-vuotiaille.

TS-24: Auto on teknisesti samanlainen kuin EM-24. Ainoastaan kori on touring-tyyppinen. Kaikille avoin kilpaluokka

OG-12: Auto on samnalainen kuin EJ-24-auto. Luokka on kaikille avoin.